Bedrijfsgegevens

Technisch Installatiebureau Van Wijngaarden bv

Sinds 1908 is Van Wijngaarden bv actief in de installatie branche. Gedurende de afgelopen 100 jaar is veel expertise opgebouwd op alle fronten.
Bij Van Wijngaarden bv werken momenteel zo'n 50 mensen. Deze omvang zorgt voor relatief lage overheadkosten en een platte organisatiestructuur met korte lijnen. Hierdoor is het bedrijf flexibel genoeg voor het realiseren van kleinschalige werkzaamheden, maar ook groot genoeg voor projectmatige totaalinstallaties voor opdrachtgevers in de utiliteitsbouw.

Missie

Van Wijngaarden bv streeft er naar voortdurend toonaangevend te zijn binnen het vakgebied en installaties op te leveren op het gebied van gas, water en elektriciteit, die veilig, deugdelijk en betrouwbaar zijn.

Ontwerpend installateur

Van Wijngaarden bv heeft de gehele calculatie en het realiseren en aanpassen van project tekeningen in eigen beheer.
De korte lijnen die hierdoor ontstaan met de opdrachtgever en de medewerkers die een project uitvoeren, zorgen voor een efficiente realisering van uw opdracht.

Van Wijngaarden bv vervult een actieve rol bij het adviseren en mee-ontwikkelen van projecten.
Vaak is het al betrokken vanaf het allereerste begin waarin de voorbereiding en het ontwerp plaatsvinden. 

Voor opdrachtgevers levert de deelname van Van Wijngaarden bv als ontwerpend installateur in het bouwteam grote voordelen op ten opzichte van aanbesteden;

  • De voorbereidingskosten zijn 5 tot 10% lager. 
  • De voorbereidingstijd is aanzienlijk korter.
  • Door toepassing van een praktisch ontwerp vallen de uitvoeringskosten gemiddeld zo'n 5% lager uit.
  • Wijzigingen tijdens de bouw zijn eenvoudig door te voeren omdat zowel het ontwerp als de begroting geheel bekend zijn.
  • Een gegarandeerd goed eindproduct, want de ontwerpend installateur is financieel aansprakelijk.

Van Wijngaarden bv kan voor u het gehele project realiseren; van voorbereiding en ontwerp tot planning en realisatie!
Aanvullend kan Van Wijngaarden bv de gehele installatie voor u in onderhoud nemen en servicen.

Certificaten

Het beleid van Van Wijngaarden bv is er op gericht toonaangevend te zijn binnen het vakgebied en voordurend installaties op te leveren op het gebied van gas, drinkwater en elektriciteit, die veilig, deugdelijk en betrouwbaar zijn.

Naast het nastreven van een hoogwaardig kwaliteitsbeleid, vindt ook continue beheersing van milieu-, ARBO- en veiligheidsaspecten plaats. Elk werk wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van Komo Install, door VCA (Veiligheids Checklist Aannemers) gecertificeerde medewerkers.

Van Wijngaarden bv is door Kenteq (kenniscentrum voor technisch vakmanschap) benoemd als een erkend leerbedrijf. Dit houdt in dat het bedrijf bevoegd is binnen de organisatie medewerkers op te leiden.